Andsjøen, Gunn Karin Kontaktlærer team 2

Aufles, Linda Helen

Teamleder og kontaktlærer team 5 

Aufles, Odd Martin

Kontaktlærer team 4

Bragtvedt, Tormod

Rektor

Bråten, Rita Åkvik

Kontaktlærer team 4

Drevland, Ann Karin

Teamleder og kontaktlærer team 1

Edvindsen, Minna

Barneveileder

Engesli, Charlotte

Kontaktlærer team 6

 
Forfang, Susanne faglærer

Gluggvasshaug, Berit Anita

Kontaktlærer team 6

Gluggvasshaug, Elin

Kontaktlærer team 2

Haugen, Marte

Kontaktlærer team 3

Haugen, Tove

Barneveileder

Heia, Lill Inger

Barneveileder

Heimstad, Trine Gangmark

Teamleder og kontaktlærer team 4

Indergård, Trond

Undervisningsinspektør

Jacobsen, Gunn

Barneveileder

Jensen, Jorid Elin

Kontaktlærer team 3, spesped ansvarlig

Josefsen, Janne Therese

Teamleder og kontaktlærer team 7

Johnsen, Christian

Kontaktlærer team 7

Kleiven, Frode Helge

Barneveileder

Krüger, Elisabeth

Kontaktlærer team 7

Larsen, Sissel Myren

Spesialpedagog

Forsmo, Kine

Teamleder og kontaktlærer team 3

Lillebjerka, Trine

Kontaktlærer team 5

Lundestad, Anders

Barneveileder

Martinsen, Brit

Sekretær

Martinsen, Gro Blix 

Kontaktlærer team 4

Myrholt, Ole Alexander

Barneveileder

Nesje, Rønnaug

Kontaktlærer team 2

Nilsen, Christian

Barneveileder

Nordhøy, Siv Anne Ånes

Kontaktlærer team 3

Nordhøy, Tor Gunnar Ånes

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, faglærer

Nyrud, Margareth

Faglærer, team 7 +Aldersblanding 

Mortensen, Ida

kontaktlærer team 2

Pedersen, Netteland Kim

Kontaktlærer team 6

Ruud, Bente

SFO-leder

Skar, Knut Magne

Teamleder og Kontaktlærer team 6, IKT-ansvarlig

Slydahl, Janne

Teamleder og kontaktlærer team 2

Sandum, Lone

Kontaktlærer team 1

Songe, Ella 

Kontaktlærer team 1

Sparby, Anne Jorunn

Barneveileder

Sveli, Tone E

Barneveileder

Sørum, Julie Kontaktlærer team 6

Søttar, Anette Herringbotn

IKT- ansvarlig og faglærer team 3