Pårørendekurs for pårørende til mennesker med demens

Et kurs som retter seg spesielt mot pårørende til mennesker med demens. Dette kurset er utviklet med mål om å tilby gode og praktiske prosedyrer som kan lindre angst og uro, samt forebygge utbrenthet hos pårørende. Vi legger stor vekt på taklingsstrategier og tillitsskapende arbeid.
I kurset vil vi lære om ting som kan hjelpe deg som er pårørende til noen med demens. Vi kommer til å snakke om ting som å bruke sansene, å huske på ting, å bevege seg til musikk, å snakke godt sammen og å håndtere vanskelige situasjoner på en god måte. Vi vil også gi deg verktøy som du kan bruke i hverdagen for å gjøre det bedre og mer inkluderende for den som har demens.
Vi ønsker deg velkommen til et praktisk kurs! Her vil du få et verdifullt redskap til bruk i hverdagen som pårørende til mennesker med demens. Gjennom kursets innhold og metoder vil du kunne oppleve en økt forståelse og være bedre rustet til å møte utfordringene som kan oppstå
Enkel møteromsservering tilbys.

Arrangør: STUDIESENTERET RKK VEFSN
: Bete, Mosjøen
Tid: onsdag 10. april 17:30
Konferanse
https://www.studieportalen.no/course/367