NY DATO : Å gjøre det usynlige synlig : foredrag med Mattis Danielsen

Torsdag 7. mars inviterer vi til foredrag med kulturhistoriker Mattis Danielsen. I foredraget "Å gjøre det usynlige synlig - en reise i sørsamisk historie, verdier, landskapsforståelse og tilhørighet" forteller han om arbeidet med å trekke inn det samiske perspektivet og verdensforståelsen i historie- og arkeologifaget, og hvordan naturkompetanse og “vestlig” forståelse ofte har vanskelig for å kommunisere - og ikke minst, hvor viktig den bevarte gamle kunnskapen er for fremtiden.
Foredraget foregår på bibliotekets lille scene, starter kl. 18.00, og er selvsagt gratis!

Arrangør: VEFSN BIBLIOTEK
: Vefsn bibliotek
Tid: torsdag 7. mars 18:00
Temakveld