LæreriNord - Ta lærerutdanning

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og Studiesenter RKK Vefsn inviterer til åpent møte:
Torsdag 22. februar, kl 18.00-20.00
På Rådhuset i Mosjøen (kommunestyresalen)
Det blir gratis pizza og brus til alle.
Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Studiesenter RKK Vefsn sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Påmelding
Påmelding innen 21. februar 2024 og gjøres via denne linken: https://forms.office.com/e/FzMBkgmWPD

Agenda for møtet
Velkommen v/Studiesenter RKK Vefsn
Kommunene forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre.
Kommunene legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning.
Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord
Nye studietilbud fra høsten 2023
Meet and greet, pizza og brus – Nord universitet svarer på spørsmål.

Kom gjerne på møtet hvis du
Er elev i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
Er vikar i skolen/barnehagen
Er medarbeider i skolen som er ufaglært
Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
Er nysgjerrig og vil vite mer om læreryrkene
Les mer om prosjektet på NORD universitetet sine hjemmesider:
https://www.nord.no/.../fakultet-for.../laererinord
Velkommen 😀

Arrangør: Vefsn kommune, Studiesenteret RKK og Nord universitet
: Rådhuset, Vefsn kommune
Tid: torsdag 22. februar 18:00
Møte
https://www.vefsn.kommune.no/laererinord-t...
https://www.nord.no/om/fakulteter-og-sentr...