Engegårdkvartetten - Mozart i godt selskap

ngegårdkvartetten presenterer i denne konserten to av de største komponistene i historien og et utvalg musikalske perler fra vår nordligste landsdel. Både Mozart og Schubert er velkjente komponister for klassiske musikere, og her får de godt selskap av musikk fra mer hjemlige strøk.
«Hoffmeister»-kvartetten er nummer 20 i rekken av Mozarts 23 strykekvartetter. Den har fått tilnavnet sitt av Franz Anton Hoffmeister – som både var nær venn av Mozart og i tillegg utgiver av akkurat dette verket. Flere av Mozarts kvartetter ble skrevet og utgitt samlet, men denne står for seg selv. Kvartetten har blitt beskrevet som «fortvilet under en maske av munterhet» - det lyse og det mørke flettes sammen og avløser hverandre i typisk Mozart-stil.
I tillegg til å spille musikk av «de store mesterne» har Engegårdkvartetten et ønske om å vise frem musikktradisjonene vi har her i Norge. Her tar de utgangspunkt i folketoner og folkemusikk fra den nordligste landsdelen. De fleste stykkene har kvartetten arrangert selv.
I «Døden og piken» maler Franz Schubert et musikalsk bilde av hvordan mennesket kjemper mot døden. Schubert var selv alvorlig syk da han komponerte denne kvartetten, og han døde kort tid etter at verket var ferdig. Musikken veksler mellom det lyriske og det voldsomt dramatiske, men drives hele tiden fremover av den underliggende rytmen. «Døden og piken» har blitt stående som en del av kjernerepertoiret for strykekvartetter, og er også et av komponistens mest kjente verk.

Arrangør: Klassisk scene
: Kulturverkstedet
Tid: torsdag 13. mai 18:00
Musikk
https://www.facebook.com/events/2977131084...