Kveldstimen på Jacobsenbrygga

Professor Tor-Helge Allern:
"Høvdingsetet på Sandnes"
I samarbeid med Helgeland Historielag. Salg av Årbok for Helgeland 2019 til redusert pris

Arrangør: HELGELAND MUSEUM
: Vefsn Museum, Sjøgata 31b, Mosjøen
Tid: onsdag 6. november 19:00
Kultur