Årets influensavaksinering er planlagt til uke 43 på Byparken Seniorsenter. 

Detaljene er ikke klare, men det vil komme oppdatert informasjon når vi har dette klart.

 

Kristin Pedersen
vaksineteamet