Vefsn kommune har kunngjort en åpen anbudskonkurranse etter FOA del II, som omhandler massefylling på Drevjaleira.

Dokumenter kan lastes ned fra www.mercell.no /http://www.doffin.no

Tilbudsbesvarelsen er elektronisk og skal leveres i Mercell-portalen.

Tilbudsfrist er satt til 28.01.2022 kl. 12.00.