alfheimgata.jpgPlandokumenter

 

Planforslag m/vedlegg kan også sees på rådhuset og på biblioteket i Mosjøen. Sakens dokumenter vil bli oversendt på forespørsel.

Uttalelse/merknad sendes Vefsn kommune v/ Plan og Utvikling, Pb 560, 8651 Mosjøen, evt på e-post til post@vefsn.kommune.no så snart som mulig og senest 28. august 2020