Saksdokumenter:

Høringsbrev - Oversendelse av felles renovasjonsforskrift for SHMILs eierkommuner.pdf

Protokoll fra møtet 14. november 2019.pdf

Revidering av SHMILs renovasjonsforskrift.pdf

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene datert 17.10.19.pdf

Retningslinjer til renovasjonsforskriften.pdf


Høringsinnspill sendes Vefsn kommune: post@vefsn.kommune.no innen 15.02.2020. Formannskapet i Vefsn kommune vil behandle saken i møtet 03.03.2020 og kommunens høringsuttalelse vil så bli oversendt Shmil.