Økonomiplan for 2020-2023 og budsjett 2020. Økonomiplanen og budsjett kan også ved behov fås på rådhuset.

Innspill sendes på epost: post@vefsn.kommune.no eller pr brev til:

Vefsn kommune
postboks 560
8651 Mosjøen

Merkes med saksnummer: 19/4005.

Frist for innspill 17. desember 2019