Wergelandsvegen 8.jpg

 

Søknadskjema fåes på visning, på rådhuset eller kan lastes ned

Søknadskjema må leveres rådhuset innen 26.04.19 kl 14.00

Søknad som sendes pr brev sendes til Vefsn kommune v/tjenestekontoret, postboks 560, 8651 Mosjøen

For å sende inn søknad elektronisk benytt tjenesten  eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen