Mosjøen skole har eget fagteam. Dersom du som forelder har bekymring vedrørende ditt barn, så snakk med kontaklærer. Kontaktlærer vil da kontakte skolens fagteam. 
Fagteamets målsettning: 

  • Tidlig innsats dersom en elev trenger ekstra hjelp og støtte.
  • Koordinere skolens interne hjelpetiltak.
  • Ivareta helhetlig tenkning rundt skolens elever. 


Fagteamet består av:
Arnfinn Olsen - Avd. leder/inspektør                    75 10 13 03/990 29 788
Elin Paulin Jakobsen - Fagveileder spes. ped     75 10 13 04/991 65 137
Ann-Monica Beck - fagveileder mig. ped             75 10 13 06/990 46 131
Anita Sørgård - Helsesøster                                75 10 16 46/75 10 16 20
Heidi Sandmo - sosiallærer                                 402 27 988
Ann-Kristin Thrana - Miljøterapeaut                    75 10 13 19