Av disse 5 er det 3 voksne og 2 barn.

Alle fem er nå i isolasjon, og smittesporing er utført.

De voksne er vaksinert, og smittevei er kjent.

Alle har milde symptomer.

Viruset er svært smittsomt, og vi har fått melding om flere positive hurtigtester. Vi venter derfor på nye bekreftende PCR-tester de kommende dagene.

Vi oppfordrer alle til å følge nasjonale og lokale anbefalinger.

Dere finner info her på vår hjemmeside: www.vefsn.kommune.no/korona

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator