Mottatte listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2023 var 31.03.23 kl 12.00.

I Vefsn har vi mottat listeforslag fra 11 partier:

 • Arbeiderpartiet
 • Norgesdemokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Vefsn tverrpolitiske parti

Til nedlasting av listeforslagene (pdf)

Godkjenning listeforslag

Listeforslagene skal endelig godkjennes av valgstyret innen 1. juni 2023.

Informasjon om valget

Du finner nytting informasjon om valget på vår nettside Valg 2023.