På grunn av spyling i vannledningsnettet fra og med søndag 02. mai, kan det bli redusert trykk og litt missfarging av vannet som er ufarlig.


Det spyles hver natt fra søndag kl 23.00 til 06.00 på morgenen. Spylingen avsluttes for uka hver fredag morgen. Vi spyler fra uke 17 til og med uke 24.


- Vann og avløp