Foto © Aleksander Nordaas

Vi er godt i gang med Lean

I januar 2016 startet vi opp med Lean i kommunen. På dette drøye året har 10 avdelinger hatt opplæring, og er i gang med Lean-arbeidet. Hele omsorgsdistrikt sør, økonomi, plan og utvikling og èn avdeling på miljøterapitjenesten er startet opp.

I september 2016 hadde vi vårt første Lean lederseminar, men opplæring av alle våre ledere. 103 stk møtte opp, med lite forståelse av hva Lean egentlig dreier seg om. Lederseminaret laget gode diskusjoner og positivitet rundt forbedringer i enhetene, og det er lang venteliste for oppstart.

Seminaret vakte oppsikt, og Helgelendingen hadde reportasje fra seminaret.

Det ble blant annet skrevet: "Kan Vefsn Kommune bli like vellykket som Toyota?". Dette er jo et godt spørsmål, men vi VIL jo gjerne bli like gode! Avdelingene jobber kontinuerlig med mål og forbedringer, og vi ser resultater sakte men sikkert.

Videre står det i samme artikkelen at "omsorgssektoren får flere og flere oppgaver, uten at budsjettene økes i særlig stor grad. For at tiden skal strekke til er det da viktig at tiden blir brukt på de rette oppgavene, og tidstyvene må derfor tas". Omsorgsdistrikt sør var første enhet ut ved innføringen av Lean, og vi ser gode forbedringer i løpet av det knappe året.

Vi gleder oss allerede til Lean seminaret i 2017!

Se forøvrig artikkel i Helgelendingen fra fjorårets opplæringsseminar

Les mere om Lean forbedringsarbeid i vår kommune

Her er noen bilder fra opplæringsseminaret

LeanLederseminar.JPG


Foredragsholder Geir Hansen fra Kommunenes sentralforbund (KS), prosjektleder Lean Stina-Marie Utnes Kvandal og daværende rådmann Magne Pettersen Gleinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeanLederseminarOmsorg.JPG

Ansatte ved Omsorg sør diskuterer sitt forbedringsarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

LeanLederseminarStrategisk.JPG

Strategisk ledelse jobber iherdig i gruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

Lean-seminar.jpg

 

Foredragsholder Geir Hansen fra Kommunenes sentralforbund (KS)

Web levert av CustomPublish AS