Foto © Aleksander Nordaas

frivilligprisen 2016

Vefsn Kommunes Frivilligpris 2016

Frivilligprisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening, idrettslag, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet.

Frivilligprisens mål er å sette fokus på det frivillige engasjement som legges ned for andre. Gjennom prisen ønsker vi å synliggjøre betydningen som frivillig sektor har for samfunnet.Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. 
 
Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillig innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 

Formålet er å styrke samspillet mellom kultur, folkehelse, organisasjonsliv og den frivillige sektor for øvrig.

Foreslå  kandidat til frivilligprisen på Vefsn frivilligsentral sin side
 

Web levert av CustomPublish AS