Foto © Aleksander Nordaas

Vefsn Kommune har vedtatt grense elv-sjø for Fusta Drevjo og Vefsna

Grense elv-sjø for Fusta, Drevjo og Vefsna er vedtatt av kommunestyret.Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk. Grensen viser skillet mellom grunneierområdet hvor en må kjøpe fiskekort og allmenhetens område, da sportsfiske er fritt for alle i området definert som sjø.


                                                                                               
                                                                                                Fusta:


Fusta_.jpg
Grense mellom elv og sjø i Fustavassdraget settes fra: 
Fustrota (koordinater: N 7310314 Ø 416412) til Vesetlandet (koordinater N 7310136 Ø 416472).


                                                                                                   
                                                                                              Drevjo:


Drevjo_.jpg
Grense mellom elv og sjø i Drevjovassdraget settes fra: 
Odde hvor steinmolo begynner ved elva (N 7314084 Ø 414999) i rett linje til motsatt side
(N 7314478 Ø 414317).


                                                                                             
                                                                                               Vefsna:​


Vefsna_.jpg
Grense mellom elv og sjø Vefsnavassdraget settes fra:
Østside ved Alcoa (N 7304363 Ø 417077) i rett linje over til vestsiden Marsøra (N 7303907 Ø 416612).

Grense elv – sjø er markert med rød linje i kartene. Siden Vefsna, Fusta og Drevjo alle har bestander av laks, er det fiskeforbud hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom elv og sjø (jf. § 7 i forskriften). I kartene er 100 metersonen markert med blå linje, utenfor denne linjen er det fritt fiske hvor fiskeregler for sjø skal følges. 

I tillegg til grense elv-sjø må man også forholde seg til munningssonen. Denne sonen er lengre ut fra vassdraget enn grense elv-sjø. Innenfor munningssonen er det ikke lov å fiske med faststående redskap i perioden 15. april – 30. september. I tillegg er det spesielle bestemmelser for fiske med garn i samme periode.

For mer informasjon se: Forskrift for Nordland fylke om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Fylkesmannen i Nordlands interaktive kart med munningssoner, kjente elv-sjø grenser og 100-meterssoner:  Fiskeregler i Nordland

Web levert av CustomPublish AS