Foto © Aleksander Nordaas

Vefsn kommune er godkjent som trafikksikker kommune

Vefsn kommune ble 9. juni 2016 godkjent som trafikksikker kommune.

Wilfred Nordlund, fylkesråd for samferdsel sier i sin tale at:

"Vefsn kommune er den 3. kommunen nord for Dovre som er blitt godkjent som trafikksikker". 

Unni Knutli og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk har hatt ansvaret for å gjennomgangen av dokumentasjon Vefsn kommune har utarbeidet i forbindelse med arbeidet. De innsendte dokumentene er sammenfattet i ett dokument som du kan laste ned her

 

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle kommunens sektorer.

 

10. august 2015 ble intensjonsavtalen mellom Nordland fylkeskommune v/ trafikksikkerhetsutvalget (NFTU), Trygg trafikk og Vefsn kommune om å arbeide for å få status som Trafikksikker kommune underskrevet.

Trygg trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune og disse er det arbeidet med å få implementert og i dag ble Vefsn kommune godkjent som Trafikksikker kommune.

Alle kommunale barnehager og grunnskoler har gått gjennom kriterier for sine tjenesteområde og er blitt godkjent som trafikksikker. 

Unni Knutli sa under godkjenningsseminaret: "Kommunen har gjennomført et stort arbeid. Det er et meget godt arbeid der flere av dokumentene kommer til å bli brukt som gode eksempler for andre kommuner". 

 

Det er arbeidsgruppen for trafikksikker kommune som har hatt ansvaret for gjennomføringen av arbeidet i Vefsn kommune.

Disse er:

Lill Inger Reinfjell, folkehelsekoordinator

Lene Øksendal, ingeniør teknisk avdeling

John Peter Garnes, enhetsleder plan- og utvikling

Johanne Skjølberg, inspektør Mosjøen skole

Leif Morten Aas, rådgiver personalavdelingen

Harald Fåkvam, SLT koordinator

 

Den 09.06.16 ble også Askeladden og Tiøringen barnehage godkjent som Trafikksikker barnehage.

Askeladden.JPG

Tore Jeremiassen fra Trygg trafikk delte ut skilt som skal være et synlig bevis på at barnehagene gjennomfører et godt arbeid i forhold til trafikksikkerhet.
I tillegg fikk alle barn og medarbeidere trafikksikkerbuffen. 

Web levert av CustomPublish AS