Foto © Aleksander Nordaas

Varsel om stenging av veg over Korgenfjellet

Som tidligere varslet vil veien over Korgenfjellet bli stengt på kort varsel.
Værvarselet for helgen melder snø og regn, på grunn av usikkerheten rundt kjøreforholdene over fjellet, så vil veien bli stengt i dag fredag 11.11.16 kl 1300. Veien vil bli stengt med bom på sørsiden av fjellet og på toppen ved kroa. Dette til orientering.
Web levert av CustomPublish AS