Foto © Aleksander Nordaas

Varsel om flom oransje nivå

På grunn av stor snøsmelting er farenivået for flom nå på oransje nivå.

Jordskredfaren er på gult nivå.

Vi  viser for øvrig til mer info på http://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/149510 For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet, bruk http://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Web levert av CustomPublish AS