Foto © Aleksander Nordaas

Ulike yrker og stillinger i Vefsn kommune

 -          med forbehold om endringer/feil

Litt fakta (alle tall er ca.) 

·         250 ledige stillinger annonseres per år

·         1300 ansatte

·         50 ulike yrkesgrupper

·         100 lederstillinger

·         600 stillinger har krav om høgskoleutdanning

·         500 stillinger har krav om fagutdanning

·         200 ledige sommerjobber tilbys hvert år, mange av disse for ungdom under 18 år

HØGSKOLEUTDANNING

·         Lærer / Adjunkt / Lektor / Skoleleder

·         Førskolelærer/Ped.leder i barnehage

·         Sosialkurator

·         Sosionom

·         Advokat og Advokatfullmektig/Jurist

·         Bibliotekar

·         Lærer Musikk og kulturskole, Dirigent, Distriktsmusiker, Instruktør

·         Sykepleier

·         Helsesøster

·         Jordmor

·         Miljøterapeut

·         Fysioterapeut

·         Ergoterapeut

·         Arkitekt

·         Ingeniør:

o         Veg

o         Vann og Avløp

o         Bygg

o         Landmåling

o         Arealplanlegger

o         IKT

·         Rådgiver/Konsulent:

o         Personal/Lønn

o         Lønn

o         Økonomi/Skatt

o         Innkjøp

o         IKT/Data

o         Service

o         Pedagogikk

o         Landbruk

o         Skogbruk

o         Arealplanlegger

o         NAV Flyktning og Sosial

FAGUTDANNING 

·         Helsefagarbeider

·         Snekker

·         Renholdsoperatør

·         Rørlegger

·         Kinomaskinist

·         Barne- og ungdomsarbeider

·         Anleggsmaskinfører

·         Anleggsmaskinreparatør

·         Anleggsgartner

·         Brannkonstabel

·         Feier 

·         Sekretær 

UFAGLÆRT 

·         Arbeider

·         Hjemmehjelp

·         Vaktmester

·         Assistent

·         Pleiemedarbeider

·         Arbeidsterapeut

·         Musikk- /Kulturmedarbeider

·         Servicemedarbeider

·         Kontormedarbeider

·         Renholder

·         Deltidsbrannkorps 

LÆRLINGER ca.15 Plasser som varierer i fag 

Eksempelvis:

o         Helsefagarbeider

o         Barne- og ungdomsarbeider

o         Anleggsgartner

o         Feierfaget

o         Anleggsmaskinfører

o         IKT

o         Kontorfag

o         osv. 

En kommune er en stor og viktig arbeidsplass, særlig for kvinner. I Vefsn er det en høy kvinneandel og noen yrker er svært kjønnsdelt. Kommunen har tro på en balanse mellom kjønn i arbeidslivet. Derfor oppfordrer ofte kommunen det kjønn som er underrepresentert til å søke våre stillinger. 

 

Web levert av CustomPublish AS