Foto © Aleksander Nordaas

Turvegen til Marsøra vinterstengt

På grunn av store snømengder vil vegen inn til Marsøra være stengt fram til 15. mai 2018
Web levert av CustomPublish AS