mosjoenSkole

Utbedringer av Hans Hallesgate og Rådhusgata

Trafikken ved Mosjøen skole

Trafikk_250x310.png

 

I forbindelse med utbedringer av Hans Hallsgate (sør for skolen) og Rådhusgata, starter Vefsn kommune opp arbeidet med Hans Hallsgate nå FØR skoleslutt.

Det betyr at denne gata blir stengt.

 

Vi oppfordrer derfor flest mulig til å gå og sykle til skolen, slik at det blir minst mulig trafikk i området og sikrest mulig for alle. 

Rådhusgata påbegynnes etter skoleslutt og skal være ferdigstilt til skolestart. Her bygges det ny busstopp og det blir gang og sykkelvei forbi skolen.

 

Web levert av CustomPublish AS