Foto © Aleksander Nordaas

Tomt med unik utsikt til salgs i Kulstadlia

Salget gjennomføres som auksjonssalg med budfrist for skriftlig førstebud 5. desember 2016 kl 15.30.

EIENDOMMEN RYNESÅSEN 34, GNR. 117 BNR. 722Auksjonssalg tomt i Rynesåsen.jpg

Vefsn formannskap vedtok i møte 28. oktober 2016 å selge tomten Rynesåsen 34 til en pris på kr 354.000,-. Tomten er bratt og det vil bli kostbart å bygge her, men samtidig har tomten stort potensiale som en unik utsiktstomt. Se saksfremlegget til formannskapet på http://jupiter.vefsn.kommune.no:8080/motedag?offmoteid=4636  for nærmere informasjon om bakgrunnen for at tomten er priset som en standardtomt på 1000 m² til tross for at tomtens areal er 1919,5 m².

Salget gjennomføres som auksjonssalg på det åpne markedet der tidligere interessenter og allmennheten blir invitert til å inngi bud. Dersom det ikke innkommer bud på kr 354.000,- eller høyere, vil kr 354.000,-  benyttes som pris i kommunens videre salgsforsøk på tomten.

Salgsprosessen gjennomføres slik:

1. Alle førstebud skal avgis skriftlig pr. e-post og sendes til: janne.baatstrand@vefsn.kommune.no med kopi til: nicolai.heilemann@vefsn.kommune.no. Budgiver må opplyse sitt telefonnummer.

2. Budfrist for skriftlig førstebud: mandag 5. desember 2016 kl 15.30.

Budene åpnes tirsdag 6. desember 2016 kl. 0900.  Hvis flere interessenter inngir bud, gjennomføres budrunde pr. telefon etter åpning av førstebudene, hvilket innebærer at budgiverne må være tilgjengelig på telefon denne dagen. 

3.  Vefsn kommune gjør oppmerksom på at alle bud er bindende. Det vil ikke være anledning til å trekke seg fra avgitte bud ved å nekte underskrift på kontrakt, unnlate å betale kjøpesum eller lignende. Dette står i motsetning til kommunens praksis ved salg av kommunale boligtomter uten budrunde der kjøper har anledning til å trekke seg. 

4. Budgiver med høyste bud får kjøpe eiendommen. Vefsn kommune vil avvise alle bud som gis med enhver form for forbehold.

5. I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale overdragelseskostnader, herunder gebyr for saksbehandling kr 4.032,-, oppmålingskostnader kr 26.965,-, gebyr for bruk av megler ved oppgjør kr 12.904,- inkl. mva, tinglysningskostnader kr 525,- og dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen.

Web levert av CustomPublish AS