Foto © Aleksander Nordaas

Tilsynskampanje om inneklima i skoler

I januar gjennomføres en nasjonal tilsynskampanje for barns innemiljø i skolen, etter forskrift om miljørettet helsevern.

Kampanjen organiseres av Nemfo (nettverk for miljørettet folkehelsearbeid), og Vefsn kommune deltar i kampanjen. Kommuneoverlegen og rådgiver gjennomfører tilsyn med alle kommunens barne- og ungdomsskoler, i samråd med kommunalsjef omsorg. Hensikten med tilsynskampanjen er å bidra til et godt innemiljø for skolebarn.​

Web levert av CustomPublish AS