Foto © Aleksander Nordaas

Tilskudd vintervedlikehold privat veg 2018

Det kan det søkes om tilskudd til private veger. Frist 09.02.18.

Tilskuddet gis vegeiere utenfor Mosjøen sentrum med veglengder over 200 m. For eldre og uføre er det ikke krav til veglengde. Dette må fremgå av søknaden.

Tilskudd til lag og foreninger gis på lik linje med øvrige private veger.

Dersom det er flere brukere på samme vegstrekning, må søknaden samordnes, og det gis kun ett tilskudd pr. vegstrekning.

Navn på brukere og på eiendommer (adresse, gnr. og bnr.) oppgis. Konto nr. bes oppgitt, og kartutsnitt bes vedlagt.

Det vil i 2018 ikke bli gitt tilskudd til sommervedlikehold av private veger.

Vintervedlikehold av privat veg - Søknad om tilskudd.

Søknadsfrist 09.02.2018.

Web levert av CustomPublish AS