Foto © Aleksander Nordaas

Tilbudsforespørsel

Riving av bygninger- Nesbruket i Vefsn

Vefsn kommune inviterer til tilbudskonkurranse på riving av eksisterende bygninger på tomta til tidligere Nesbruket.
 

Beskrivelsen deles i 3 deler, hvor hver del prises separat og summeres til slutt.
Byggherren forbeholder seg retten til å inngå kontrakt på deler av tilbudet med bakgrunn i økonomiske bevilgninger.
Del 1: Administrasjonsbygg og havnelager
Del 2: Lagerhall nord
Del 3: Produksjonshaller og lager sør.

Befaring og informasjonsmøte torsdag 05.07.2018 kl. 09.00.

Oppmøte på kaiområde tilhørende Nesbruket. Referat fra befaring blir kunngjort til alle interessenter.

 

Fullstendig kunngjøring med tilhørende dokumenter i www.mercell.no/www.doffin.no

Kun elektronisk tilbudslevering i Mercell-portalen: www.mercell.no

Tilbudsfrist: 13.08.2018 kl. 12.00

Web levert av CustomPublish AS