Foto © Aleksander Nordaas

Tilbud på rammeavtaler for FDV-kjøp til kommunale bygg

Vefsn kommune har kunngjort konkurranse på nye rammeavtaler for FDV-kjøp til kommunale bygg.

Konkurransen inneholder totalt 10 delkontrakter.

  • Delkontrakt 1 – Levering av maling og malerverktøy
  • Delkontrakt 2 – Maler- og gulvleggertjenester
  • Delkontrakt 3 – Levering av lyskilder
  • Delkontrakt 4 – Rørleggertjenester
  • Delkontrakt 5 – Levering av rørmateriell og rørdeler
  • Delkontrakt 6 – Levering av ventilasjonsfilter og vedlikehold på ventilasjonsanlegg
  • Delkontrakt 7 – Elektrikertjenester
  • Delkontrakt 8 – Levering av elektromateriell
  • Delkontrakt 9 – Levering av byggevarer
  • Delkontrakt 10 – Tjenester i forbindelse med glass, lås, beslag og dørautomatikk.

For nærmere beskrivelse av hver enkelt delkontrakt, henviser vi til konkurransegrunnlag.

Dokumenter kan lastes ned fra www.mercell.no /www.doffin.no

Tilbudsbesvarelsen er elektronisk og skal leveres i Mercell-portalen.

Tilbudsfrist er 25.06.2018

Web levert av CustomPublish AS