Foto © Aleksander Nordaas

Tid for å gjenoppdage Vefsnaparken?

Mosjøens befolkning trenger å oppdage parken på nytt, et lite stunt i den sammenhengen og markering på starten av en større prosess, blir da å plassere et synlig møbel i parken, som forhåpentligvis vil tiltrekke oppmerksomheten fra både barn, ungdom, foreldre, besteforeldre og turister. Det i tillegg til å retter fokuset på utsikten over elva og fjellene, villmarka vår.


Stol Vefsnapark.jpg


Mosjøen er heldig som kan kombinere det urbane og det ville så tett. Dette må vi bygge videre på, og resultatet kan bli en flott og særegen folkepark, som vil gjøre Mosjøværingene enda mer stolt over byen sin. «En folkepark» har flere definisjoner og historiske perspektiver, og en av de handlet om muligheten for allmuen å få tilgang til rekreasjon, lek og sosialt samvær på søndager, en pause fra fabrikktilværelsen.

I Mosjøen har vi et stort fokus på fysisk aktivitet og idrett, og vi har fått liv i Byparken igjen. Gjennom fortettingspolitikk og større behov for lekeplasser og flere felles sosiale arenaer, bør vi tilrettelegge en «Folkepark» for befolkningen, altså et møtested for lek, kunst, aktivitet, rekreasjon, friluft og sosialisering.

I dag er Vefsnaparken i hovedsak en grasørken der lite skjer, men god plass for tilrettelegging av lekeplass for mange alderstrinn i tillegg til det glade parkliv; som å ligge på gresset, spille fotball eller kubb med venner. Parken har allerede «Tre Eldar», sykkel- og gangveg ligger veldig flott til langs elva på begge sider, og når elva blir friskmeldt bør det legges til rette for universell utformet fiskeplass.

Alt dette gir Vefsnaparken et stort potensiale til å få en folkeparkstatus.  Parken favner et stort område, helt fra langs Elvegata til gamle Øybru over til Mattilsynet og gangvegene på begge sider av elva. Her kan en hekte seg på både Marsøra, Hotellhagen og Sjøgata, og opp mot Kippermoanlegget, vi får en helhet, en «grønn tråd» kan man si?

Teknisk drift og parkavdelingen ønsker å få til mye her, der både barn og ungdom, foreldre, besteforeldre og eldre, og turister, vil finne seg til rette, men også nærliggende arbeidsplasser skal kunne få ha mulighet til å ta lunsjen sin ut i parken, når finværet kommer.

Web levert av CustomPublish AS