Foto © Aleksander Nordaas

Styret i Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) KF

MON KF er næringsselskapet til Vefsn kommune og holder til i Fearnleys gt 7 - 9.

Du kan lese mere om hva de jobber med på heimesiden deres: www.mon.no

 

 

Navn Rolle E-post Telefon
Styret i MON KF
1.Jann - Arne Løvdahl - AP Leder  *  *
2. Tone Moby Røreng - AP    *  *
3.Franziska Wika  - V    *  *
4.Jørn Inge Clausen - H    *  *
5.Bjørn Larsen - FRP Nestleder  *  *
6.Ellen Løvold Strand Næringslivet ellen@fruhaugans.no 951 00 657
7.Stine Ødegård  . Arb. taker org  *  *
8 Snorre Lund  Ansattrepr.  *  *
       
Varamedlemmer:      
For 1 - 2:      
Åshild Pettersen - SV    *  *
Rune Krutå - AP    *  *
Magnus Myrvoll - SP    *  *
Maria Turmo Hatten - AP    *  *
Carina Kristensen - AP    *  *
For 3 - 4:      
Roy Brubakk VTTP    *  *
Toril Joakimsen - V    *  *
Ronny Dorp - FRP    *  *
Rita Karlsen - H   rita.granmo@call-it.no 95109647
For 5 -6:      
Ellen Brodtkorb   ellen@helg.no 952 22 429
Håkon N.  Johansen     994 85 653
Kristin Jensen    kristin.jensen@nax.no 
990 37 812
Arne Digermul    *  *
Heidi Eidet Eggen   heidi@returashmil.no 994 21 324
7. Stian Nordahl Jensen    *  *
8.      

*  E-post og telefon- se kommunestyret

Web levert av CustomPublish AS