Foto © Aleksander Nordaas

Styrer, råd og utvalg


I tillegg til kommunestyret har vi en rekke styrer, råd og utvalg.

Vefsn kommune har valgt en politisk organisering etter komite-modellen.

Om komiteene: I Vefsn er kommunestyret delt opp i formannskap og 3 utvalg, kultur- og samfunns, omsorgs- og oppvekstsutvalget.

Disse utvalgene skal fungere som " politiske verksteder", og de innstiller ovenfor kommunestyret i de saker som skal opp til politisk behandling

Om de øvrige: Se beskrivellse under hver enkelt utvalg og råd.

 

Web levert av CustomPublish AS