Dette er noe av det vi ønsker å finne ut mer om når vi sender ut spørreundersøkelse til deler av befolkningen i Mosjøen denne uka. Undersøkelsen følges opp med temakveld om bygningsvern i Jacobsenbrygga torsdag 1. november kl. 15.00-20.00. Servering undervegs.

Temakvelden vil ta for seg behovet for bygningsvernsenter, ny reguleringsplan for Sjøgata og ny kulturminneplan. Spørreundersøkelsen sendes ut på SMS, epost og gjennom Altinn, og er en del av forskningsprosjektet «Bevaring av Sjøgata i Mosjøen».

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skognæringsforum Nordland og Helgeland museum, med Trøndelag Forskning og Utvikling som utførende part. FoU-prosjektet undersøker hvilken betydning ivaretakelse av den gamle trehusbebyggelsen i Sjøgata har for aktivitet og trivsel i sentrum, om det bidrar til økt verdiskaping for Mosjøen, og hvilken betydning etablering av et bygningsvernsenter i Mosjøen vil ha for ivaretakelse av Sjøgata. Prosjektet går frem til desember 2018 og er støttet av Riksantikvaren.

 

Det er Skognæringsforum Nordland som har tatt initiativ til prosjektet, som en direkte oppfølging av prosjektet «Merverdi fra skogen», som også ble gjennomført i samarbeid med Helgeland Museum,  Vefsn, Rana, Hemnes, Grane og Hattfjelldal kommune. Målet var å øke kunnskap og kompetanse knyttet til rett bruk av trevirke i istandsetting og restaurering av bevaringsverdig trehusbebyggelse i Mosjøen. Også  Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) deltok i prosjektet.

 

Mvh

Irene Løken Gustafsson

Rådgiver