HovedinngangMS

Sosiallærer ved Mosjøen skole

Hei, jeg er Heidi Sandmo og er ansatt som sosiallærer på Mosjøen skole. Jeg har 3 timer til sosiallærers virksomhet. 

Sosiallæreren kan være en å snakke med når du har lyst til å ta opp vanskelige ting.
HUSK ingenting er for dumt å spørre om! Alle elever er velkommen til å ta en prat.
Husk at sosiallæreren har TAUSHETSPLIKT. Jeg kan likevel være bindeleddet mellom elever, helsesøster, lege, sosialkontor, barnevern eller andre, dersom du ønsker det.

Er det noe du trenger å prate om/ trenger hjelp med, kom innom.
Jeg har ansvaret for elevrådet og trivselslederne på skolen. Elevrådet er elevenes eget organ på skolen. Elevrådet står fritt for å ta opp saker av interesser for elevene.

Kom innom eller send meg en e-post hvis det er noe dere lurer på

Heidi.sandmo@vefsn.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS