Foto © Aleksander Nordaas

Sosiale tjenester

Kommunen forvalter ytelser knyttet til blant annet livsopphold, bolig, arbeid og opplæring. Disse individuelle ytelsene er en viktig del av våre velferdsordninger. Ytelser etter folketrygdloven omtales ikke her.

Du kan søke om bostøtte og tilpasningstilskudd til bolig. Disse tjenestene behandles av Bygg og eiendom, Boligkontoret.

NAV Mosjøen forvalter disse tjenestene:

Web levert av CustomPublish AS