Foto © Aleksander Nordaas

Sogneprest Jan Biering-Strand hadde sin siste arbeidsdag i Vefsn

Biering-Strand
Sogneprest Jan Biering-Strand hadde sin siste arbeidsdag
i Vefsn søndag 14. mai.Ordfører Jann-Arne Løvdahl  deltok
på kirkekaffen og overleverte bilde fra Vefsn kommune.

Web levert av CustomPublish AS