Foto © Aleksander Nordaas

Søk tilskudd for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Vefsn kommune har i år 250 000 kr til disposisjon. Søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon som oppfyller kravene i forskriften om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Dette innebærer at både eier og leier av en slik landbrukseiendom kan søke om SMIL-tilskudd.

 

Se Landbruksdirektoratets hjemmeside for mer informasjon om ordningen.

Søknadsfristen er 25. mars 2017

 

 

Web levert av CustomPublish AS