Foto © Aleksander Nordaas

Søk plass i barnehager og SFO

Søknadsfrist 20. februar 2017Kommunens elektroniske barnehage- og SFO-system skal brukes. 

Samme søknadsfrist gjelder de som ønsker overflytting mellom barnehager. Søknader om overflytting behandles før nye søknader.

Vefsn kommune foretar samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktpersoner.

Vi ber om at søknader som allerede ligger i vårt system oppdateres, og at søknader som ikke lenger er aktuelle blir slettet.

Innlogging til kommunens søkersystem kan gjøres med ID-porten/MinID eller BankID.

 

Hvis det er søkt om barnehageplass i løpet av sommeren/høsten 2016, trenger man ikke å søke på nytt ved hovedopptaket. Søknaden ligger inne, og blir håndtert etter fristen 20. februar 2017.


Har ditt barn fått innvilget SFO-plass kan det starte f.o.m 01. august 2017

 

Søknad om redusert foreldrebetaling for familier / husholdninger med lav inntekt gjøres elektronisk via Vefsn kommunes hjemmeside. Det sendes inn ny søknad for hvert barnehageår. Søknadsfrist: 1. juni 2017.

Spørsmål kan rettes til rådgiver oppvekst, Sissel Nilsskog Aufles på telefon 75 10 12 02.

Web levert av CustomPublish AS