Foto © Aleksander Nordaas

Snøscooterløyper i Vefsn 2018

Vefsn kommune har følgende løyper åpne:

Sone 2- Herringen

Alle løyper i sone 2 Herringen er nå åpen. Dette inkluderer åpning fra kommunegrense Vefsn-Grane til Vesterbukta i Hattfjelldal. Løypa er merket med skilt snøscooterkjøring forbudt når den møter snøscooterløypa som driftes av Hattfjelldal i Vesterbukta. Hattfjelldal kommune har foreløpig ikke åpnet løype videre  fra Vesterbukta. Hattfjelldal vil legge ut informasjon når det er klart for videre åpning.


Sone 5- Korgfjellet (etter gammel E-6 trase.)

 

Kjøreforhold i løypenettet i Vefsn:
I lavlandet er det godt med snø og fine forhold for kjøring. Fra Herringbotnet opp mot Jamtfjelldalen er det mindre snø og det stikker opp noe stein som man må være obs på. Fra Jamtfjelldalen opp mot Jamtfjellet er det en forholdsvis bratt kneik som må forseres før man kommer opp på Jamtfjellet. Videre over Jamtfjellet er det ikke optimale forhold mot Vesterbukta, men fult kjørbar løype. 

Slik snøforholdene er akkurat nå må det påregnes å møte på både rein og elg i løypenettet og det må vises særskilt hensyn til dette slik at rein og elg ikke blir jaget foran snøscooteren eller unødig stresset.For mer informasjon og kjøp av løypekort.


Fremdrift i arbeid med revisjon av løypenett for snøscooter

Etter oppstart med arbeidet har det kommet mange uforutsette oppgaver som har tatt veldig mye av kapasiteten ved plan og utvikling. Det dreier seg både om oppgaver som er prioritert høyere på politisk nivå, og en rekke oppgaver som har lovpålagte frister en til enhver tid må forholde seg til. Det har derfor vært umulig å holde ønsket fremdrift i arbeidet med scooterløypene.

Arbeidet med utredning av forslagene til løyper pågår, men forslaget må ut på en lovpålagt seks ukers høring før det kan fremmes til vedtak. Det er derfor ikke mulig å rekke vedtak kommunestyret i februar, som hadde gitt mulighet for nye løyper i påsken. Det er likevel et håp om at et forslag til utvidelse av løypenettet kan være klart for vedtak i neste kommunestyremøte 11. april. Dette vil gi en mulighet for at noen nye løyper kan åpnes for en kort periode helt på slutten av sesongen 2018.

Det gjøres også oppmerksom på at en betydelig del av forslagene ikke vil kunne tas med i denne omgang da de kommer i berøring med de pågående anleggsarbeidene med ny E6. Det pågår endringer av planene for vegen, slik at det foreløpig ikke er fastsatt hvor alle kulverter og broer over E6 blir. E6 har krav om planfri krysning, slik at det er umulig å planlegge krysninger på nåværende tidspunkt.

Web levert av CustomPublish AS