Skoleruta 2018/2019

Skolerute - Grunnskolen i Vefsn 2018/2019

Første skoledag: 20.08.18

Høstferie f.o.m. 10.10.18 t.o.m. 12.10.18

Fridag 16.11.18

Juleferie f.o.m. 21.12.18 t.o.m. 02.01.19

Vinterferie f.o.m. 04.03.19 t.o.m. 08.03.19

Påskeferie f.o.m. 15.04.19 t.o.m. 23.04.19

Fridag 31.05.19 

Fridag (2.Pinsedag)  10.06.19

Siste skoledag 21.06.19 (fredag)


Disponible dager:
uke 33,  10. okt,  2. jan, uke 10, 31. mai,

Antall skoledager:
August 10 skoledager
September 20 skoledager
Oktober 20 skoledager
November 21 skoledager
Desember 15 skoledager
Januar 21 skoledager
Februar 20 skoledager
Mars 16 skoledager
April 15 skoledager
Mai 19 skoledager
Juni 13 skoledager
---------------------------------------------
SUM 190 skoledager

Revidert 06.08.18

Skoleruta Mosjøen skole

 

6 planleggingsdager lærere:

15.august 2018, ½ kveldsøkt tatt av

               31.mai 2019, kl. 08.00-12.00 = 4t

16.august 2018

17.august 2018

10.oktober 2018 (trinn-nettverk)

16.november 2018 (int.kom.kurs)

23.april 2019 (fagnettverk)

31.mai 2019 = to kveldsøkter

    ½ kveldsøkt 15.8.18 – 4

      ½ kveldsøkt xx.xx.19 – planl. nye team, 3,5 t

5.planleggingsdager SFO:

16.august 2018

17.august 2018

16.november 2018 (int.kom.kurs)

2.januar 2018

23.april 2019 = to kveldsøkter
 


 

 

Skoleruta Vefsn kommune