HovedinngangMS

Skoleåret 2017/2018

Skolemelk, frukt og yoghurt

Skolemelk:

Skolemelk.png

Skolen er opptatt av at barna spiser riktig mat i skoletida kombinert med satsing på fysisk aktivitet. Et godt skolemåltid med melk, brød og skolefrukt hver dag har mye å si for konsentrasjonsevnen og gjør at både lærerer og elever får mer ut av undervisningen.
De som vil bestille skolemelk, betaler for et skoleår av gangen (38uker). Det betales forskuddsvis pr. bankgiro/nettbank.Kontonr. 4530 11 03488
Betalingsfrist: snarest etter skolestart. Pris 1.- 7. trinn melk= Kr. 1.120 .-
 
 

 

LaktosefriMelk.pngElever med laktoseintoleranse kan bestille laktosefri melk. Denne koster kr. 1570.- for et skoleår.
 

 


Skolefrukt:

skolefruktens verden.png

Vi oppfordrer dere til å benytte dere av tilbudet fra Skolefrukt.no dersom dere ikke sender med frukt eller grønnsaker med barnet til skolen. Ordningen innebærer at elevene får utlevert en frukt på skolen pr. dag til en pris på kr 3,20 pr. dag.
Bestilling av frukt gjøres på www.skolefrukt.no/ eller på kundesenteret for skolefrukt på tlf. 815 20 123.
Frist for påmelding: høst: tidlig septembervår: tidlig januar

 

 

Yoghurt:

Yoghurt_200x65.png

Fra 4. trinn kan også elevene kjøpe yoghurtkort. Det er mulig å kjøpe yoghurt med yoghurtkort på mandager og fredager.
Kontonr. 4530 10 27730 21 klipp/21 yoghurt = Kr.230. Husk å ta med kvittering slik at kontaktlæreren kan dele ut yoghurtkortet. Elevene kan velge mellom ulike smaker.
Web levert av CustomPublish AS