Foto © Aleksander Nordaas

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten består av skolelege som har det medisinskfaglige ansvaret, og helsesøster.Skolehelsetjenesten.jpgSkolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.

Dersom vi finner sykdom eller andre forhold som bør utredes nærmere, vil skolehelsetjenesten henvise eleven til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Helsesøster deltar i skoleteam ved aktuelle saker og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.

Helsesøster i skolen er et lavterskeltilbud. Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.

Fast program: Skolehelsetjenestens faste program i grunnskole og videregående skole.

I tillegg tilbys:

VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse) Tilbud for vg1-elever ved Vefsn videregående skole, avd Kippermoen.

ZIPPYS VENNER for 1. til 4. årstrinn i barneskolen.Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets utfordringer/problemer og å støtte andre som har det vanskelig.

PIS (snakke om skilsmisse i gruppe) tilbud som gis i barneskolene og ungdomsskolene, en gang i året.

FRIENDS  Friendskurs gjennomføres i samarbeid mellom BUP Mosjøen, skolehelsetjenesten og rus- og psykiatritjenesten. Målgruppen er elever som sliter med angst og/eller depresjon, og som ønsker å bli tryggere og modigere.

Helsesøster har fast kontortid ved hver enkelt skole:

Olderskog skole, kontortid tors og fre 75101248

Mosjøen skole, kontortid tors og fre 75101646

Kulstad skole, kontortid ons 75101216

Granmoen skole, kontortid man og tirs 75101900

Husvika skole til avtalte tider

Elsfjord skole til avtalte tider

Kippermoen ungdomsskole, kontortid man, tirs og tors 75101274

Mosjøen videregående skole, studiested

- Marka, kontortid tirs og tors 75654082

- Sentrum, man og ons 75654067

- Kippermoen, man, ons og tors 75654218

Helsesøster kan kontaktes ved den enkelte skole eller via helsestasjonen tlf. 75101620.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-09-08 12:46
Web levert av CustomPublish AS