Foto © Aleksander Nordaas

eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen

Vefsn kommune har tatt i bruk eDialog. Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

2018-08-24

Selvbetjening

2012-05-16
Web levert av CustomPublish AS