Planleggingen av samfunnsutviklingen i Vefsn skjer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, gjennom kommunedelplaner for ulike virksomhetsområder, gjennom handlingsprogram og budsjett og gjennom ulike fag- og temaplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel

Legg inn lenke

Kommunedelplaner for virksomhetsområder

Lenke her

Budsjett og handlingsprogram

lenker

Fag- og temaplaner

lenker

Arealplaner

Arealplaner finner du i Planinnsyn