Foto © Aleksander Nordaas

Rett til barnehageplass for barn født i november

Stortinget fattet 12.juni vedtak om endringer i lov om barnehager.

Dette innebærer at barn født i november nå har rett til plass i barnehage.
Retten gjelder innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Det settes derfor frist til å søke plass for barn med slik rett innen 1.september.

Send søknad.

Ved spørsmål tas det kontakt med rådgiver oppvekst.

Web levert av CustomPublish AS