Foto © Aleksander Nordaas

pictogram funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede

Rådet har av 2 medlemmer valgt fra kommunestyret og 3 fra brukerorganisajonene FFO og SAFO.
Fra adminstrasjonen 2 medlemmer med kun uttalerett.

Rådet behandler og avgir uttalelse i saker som gjelder de funksjonshemmedes levekår i kommunen. Dette gjelder også reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan. Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet på vegne av kommunen.
Post til rådet sendes til: Vefsn kommune, P.b. 560, 8651 Mosjøen, eller på e-post til: post@vefsn.kommune.no
 
Kommunestyret: (e-post: se kommunestyret)
1. Steffen Nervik (H) - leder                                         Vara:  May - Anne Brand - H
2. Gunn - Tove Mokkelbost - (AP) nestleder                Vara:  Kjell Sjøbrend - VTTP
 
 
Brukerorganisasjonene:
3. Kjell Bjørnar Teigen
FFO
 997 91 732
4. Torild Bårdevik
FFO
 411 47 028
5. Marit Angermo
SAFO
 909 99 952
     
Vararepresentanter for 3 - 4..
1. Hilde Vik
976 60 414
2. Grete Skar
454 29 850
3.Astrid Drevland
   
Administrasjonen:
3.  Wibeke Johansen    - Plan og utviklingsavd.                
4.  Kjersti Jensen  - Fysio- og ergoterapiavd.              
   
 
 

 

 

Web levert av CustomPublish AS