Foto © Aleksander Nordaas

trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2019

Vedtatt i Vefsn kommunestyre 18. mai 2015.
2017-01-23
Laksforsen i Grane kommune

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna ble vedtatt i juni 2014. Bakgrunnen for planen er at Stortinget i 2009 vedtok å verne Vefsnavassdraget med tilhørende nedbørsfelt mot kraftutbygging. Det ble da bestemt at Nordland fylkeskommune skulle lage en regional plan etter plan og bygningsloven som skal gi grunnlag for bruk i- og langs vassdraget uten at en kommer i konflikt med viktige verneverdier. I tillegg til vedtaket om vern mot kraftutbygging, er Vefsna også et nasjonalt laksevassdrag.
2015-10-01

Aktuelle planer

2012-02-22

Folkehelserapporter

2012-02-22
Web levert av CustomPublish AS