Foto © Aleksander Nordaas

Omsorgsdistrikt nord

Telefon:  75 10 15 00Parken bo- og servicesenter
Epost: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Torolfsgate 9, 8656 Mosjøen

Driftsenhetsleder: Mildrid Hendbukt-Søbstad tlf 75 10 15 15
Administrasjon:
Kirsten Emilsen, pers./øk.kons. 75 10 15 16
fagutviklingssykepleier 75 10 15 08
Anne Molberg, sekr 75 10 15 00
Kristin Forsmo, sekr 75 10 15 00

Tjenester/avdelinger:
Hjemmetjenesten nord
Hjemmetjenesten sentrum
Hjemmettjenesten Parken
- Vefsn storkjøkken

Avd Parkallèen
Avd Parkstuo
Avd Paviljongen

Henvendelse ang. søknad om tjenester: 
Tjenestekontoret, tlf: 75 10 14 40

Linker:
Aktivitetsavdelingen
Aktiviter på Parken

Web levert av CustomPublish AS