Foto © Aleksander Nordaas

Hjem/Tjenester»Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Her finner du beskrivelser av tjenester som kommunen tilbyr sine innbyggere og oppgaver som kommunen utfører. Tjenester til eldre og funksjonshemmede skal i størst mulig grad tilbys i brukerens hjem eller i tilrettelagte boliger.

Spørsmål som besvares er for eksempel: Hvem kan søke om å motta en bestemt tjeneste? Hva er vilkåret for å få en tjeneste? Kan du klage på et avslag? Slik gjør vi det lettere for deg å finne frem i lovverket.

I Vefsn er det Utredningskontoret som foretar tildeling av omsorgstjenester. Har du spørsmål kontakt oss på tlf 75 10 14 40 eller e-post til grutredningsk@vefsn.kommune.no.

Utredningskontoret

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Brosjyre om Utredningskontoret / Koordinerende enhet

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester (for utskrift og innsending)

2012-11-16

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Du finner de mest brukte emneordene på forsiden. Du kan også velge et emneord fra Los-strukturen til venstre.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Web levert av CustomPublish AS